ZASIĘG WALK

Biorąc pod uwagę zasięg walk, zmiany niektórych jego uczest­ników i reperkusje międzynarodowe, konflikt indochiński można w zasadzie podzielić na cztery okresy obejmujące następujące lata: 1) 1945—1954; 2) 1955—1964; 3) 1965—1975; 4) 1976—1980 (ta ostatnia cezura nie jest jeszcze zamknięta). W każdym z tych okresów trafiał on niejednokrotnie na forum ONZ, chociaż w od­różnieniu od konfliktu koreańskiego czy bliskowschodniego nie i był rozpatrywany kompleksowo. Znajdował natomiast odbicie w wystąpieniach podczas dyskusji w Zgromadzeniu Ogólnym i in­nych organach oraz rozważaniach i decyzjach dotyczących bez­pośrednio lub pośrednio niektórych aspektów konfliktu. Należy  także wskazać, że reperkusje konfliktu w ONZ miały tendencję wzrastającą, a reakcje na nie krajów rozwijających się nigdy nie były jednolite.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)