WYRÓŻNIONE POGLĄDY

Można wyróżnić dwa poglądy na kryteria optymali­zacji działań politycznych w społeczeństwie socjalis­tycznym. Wobec konieczności realizacji wartości ideo­logicznych socjalizmu na co dzień kryterium racjonal­ności decyzji politycznych może być spełnione tylko w makroskali społecznej. Według innego poglądu, ra­cjonalność decyzji politycznych jest prawem ogólnym społeczeństwa zorganizowanego, powszechnym instru­mentem działań społecznych i może być w pełni sto­sowane zgodnie z interesem społecznym tylko w warun­kach socjalizmu. W tym poglądzie jest zatem zawarta w pewnym stopniu odpowiedź na wątpliwości, jakie — naszym zdaniem — nasuwa pierwszy pogląd.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.