SIŁA ZWIĄZKU

Siła tego związku wza­jemnego ciążenia jest jednak zróżnicowana.W schemacie  przedstawiony został „gwiazdozbiór celów” jednostek (grup społecznych) x, z, n ciążących wokół Ot — ośrodka interesu lub też, mówiąc inaczej, ciążących wokół „0” ze względu na interes „i”. Często obserwuje się, że siła ciążenia poszczególnych jednos­tek wokół „0” jest różna: w schemacie 8 wyróżniliśmy dwa kręgi ciążenia, różniące się dwukrotną wielkością siły Ciążenia wobec „0”. Wspomniane zróżnicowanie si­ły ciążenia może wynikać z odmienności ról społecz­nych poszczególnych jednostek (grup), zróżnicowanej hierarchii potrzeb, zazębiania się różnych obszarów cią­żenia itp.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.