ROZPATRYWANIE DECYZJI

Z drugiej jednak strony — chcielibyśmy zawęzić rozpatrywanie tak szeroko rozumianych decyzji do de­cyzji kierowniczych, przez które prof. J. Kumał rozu­mie „decyzje […] podejmowane ze względu na zajmo­wane kierownicze stanowisko i wykonywane z tego tytułu funkcje kierownicze” .Przy wysuwaniu problemu decyzji kierowniczych nie chodzi nam jednak wyłącznie o decyzje kierowni­cze w sferze gospodarczej albo też decyzje kierownicze podejmowane w ramach procesu zarządzania przedsię­biorstwem, lecz o decyzje kierownicze podejmowane przez organy państwowe, zarówno przez organy wła­dzy’ państwowej nadające w ten sposób kierunek dzia­łaniu organów administracji (np. plan rozwoju społecz­no-gospodarczego, uchwały budżetowe), jak również decyzje kierownicze podejmowane przez organy admi­nistracji państwowej w celu określania kierunku działanie podporządkowanych im urzędów, zakładów, przedsiębiorstw, agend usługowych.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)