PROBLEM W ANKIECIE

Uwa­żamy to za jedno z najpilniejszych zadań nauk spo­łecznych. Nieprzeprowadzenie tego rodzaju klasyfika­cji może prowadzić w praktyce do istotnych błędów, marnotrawstwa czasu itp.Problem ten wystąpił niezwykle ostro w z ankiet socjologicznych, w której zadawano pytanie: czy respondent jest za kolegialnym, czy też za jedno­osobowym podejmowaniem decyzji? Nie wiemy czy py­tanie zostało utrzymane w tej postaci i jakie były wy­niki tej ankiety, sądzimy jednak, że myślącego respon­denta musiało ono wprowadzić w duże zakłopotanie, gdyż poprawnie nie można na nie odpowiedzieć bez przeprowadzenia klasyfikacji decyzji, spośród którychjedne wymagają kolegialnego rozstrzygania (ze wzglę­du na ich kompleksowy charakter, znaczenie politycz­ne i społeczne), inne natomiast powinny być rozstrzy­gane jednoosobowo.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)