POD WPŁYWEM DOŚWIADCZEŃ

To właśnie pod wpływem doświadczeń z lat 1950—1953 zaczęła krystalizować się wśród niektórych państw afroazjatyc­kich, takich jak Indie, Egipt, Indonezja, koncepcja tzw. pozytyw­nego neutralizmu. Z tych doświadczeń wynikała potrzeba kształ­towania solidarności afroazjatyckiej. Na tle tych doświadczeń wzrastało poczucie własnej wartości, własnych interesów, toż­samości narodowej, własnego miejsca w światowej wspólnocie narodów. Doświadczenia wojny koreańskiej nie były zapewne jedynym źródłem inspiracji do takiego samookreślenia. Nie prze­ceniając ich jednak, nie należy ich także nie doceniać. Nie ulega wątpliwości, że wojna koreańska przyspieszyła proces emancypo- wania się krajów afroazjatyckich i pośrednio torowała tym kra­jom drogę do Bandungu.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)