PIERWSZY OKRES KONFLIKTU

W pierwszym okresie konfliktu (1 9 4 5—1 9 5 4) jego reperkusje w ONZ były niewielkie. Złożyły się na to różne przyczyny: ograniczony zasięg walk w pierwszych latach; sprze­ciw Francji, która uważała konflikt za swój wewnętrzny pro­blem; negatywny stosunek Demokratycznej Republiki Wietnamu (DRW) oraz związanych z nią ruchów narodowowyzwoleńczych w Kambodży i Laosie do rozpatrywania konfliktu przez ONZ, gdyż znając istniejący w niej układ sił, nie mogły spodziewać się poparcia dla swej walki. Ponadto inne skomplikowane wyda­rzenia międzynarodowe, w tym konflikt koreański na początku lat pięćdziesiątych spychały na dalszy plan problemy Indochin.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)