OGÓLNE STANOWISKO KRAJÓW

Uogólniając stanowisko krajów rozwijających się wobec woj­ny koreańskiej, ich miejsca i roli w tym konflikcie, uzasadnione wydają się następujące wnioski: W latach 1950—1953 kraje rozwijające się nie tworzyły jesz­cze na forum ONZ zwartej grupy państw. Nie miały one dosta­tecznie rozwiniętego poczucia wzajemnej więzi i wspólnoty inte­resów. Nie przejawiały one także właściwego zrozumienia dla złożonych procesów przemian dokonujących się w świecie po drugiej wojnie światowej, a w odniesieniu do państw socjali­stycznych ulegały one zbytnio antykomunistycznej presji ze stro­ny państw imperialistycznych, tak charakterystycznej dla całego okresu „zimnej wojny”. Brak jedności postaw i działania w szer­szym międzynarodowym wymiarze sprawił, że państwa te nie mogły odegrać wystarczająco twórczej i wpływowej roli w roz­wiązaniu konfliktu koreańskiego.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)