INTERES SPOŁECZNY

Stosownie do interesu społecznego (świadomości in­teresu) kryterium racjonalności jest korygowane o wy­mogi kryterium wartości ideologicznych socjalizmu, przy czym dokonuje się to nie zawsze w jednakowej skali społecznej i na tych samych poziomach u li ładu kierowniczego społeczeństwa. Stąd też kryterium war­tości ideologicznych socjalizmu jest urzeczywistnianie przede wszystkim w makroskali społecznej (np. prawo do pracy jest zapewnione dla wszystkich w skali kra­ju, a nie w skali każdego regionu administracyjnego).W niniejszym opracowaniu interesuje nas przede wszy­stkim końcowa faza procesu podejmowania decyzji, w której skład wchodzi wybór środków działania. Wy­stępuje tu dialektyczny związek między celami a środ­kami działania społecznego, politycznego.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.