HIERARCHIZACJA CELÓW

Podejście powyższe jest stosowane np. w systemie gospodarki socjalistycznej przy sporządzaniu planów gospodarczych. Jest ono właściwe dla systemów orga­nizacyjnych o złożonych wieloszczeblowych strukturach pionowych. Podejście to — naszym zdaniem — a jed­nak określone granice zastosowań ze względu na nastę­pujące fakty:wyklucza ono sytuacje, kiedy istnieje kilka, rów­norzędnych ośrodków decyzyjnych tego samego szcze­bla o nakładających się strukturach organizacyjnych albo kiedy występuje kilka celów tego samego szczebla wzajemnie autonomicznych. W tym ostatnim przypad­ku hierarchizacja celów jest utrudniona lub wręcz nie­możliwa, zaś poszczególne cele nie przekształcają się w środki w sposób bezpośredni.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.