DWA PODEJŚCIA

Przedstawione dwa podejścia analityczne do prob­lemu cele-środki różnią się przede wszystkim sposo­bami ujęcia kwestii celów i środków: przy podejściu pierwszym cele rozpatrywane są w strukturze hierar­chicznej, przy podejściu drugim — w strukturze hory­zontalnej. Stosując podejście drugie, należy mieć świadomość ograniczonej zamienialności miejscami celów-środków, znacznie szerszej rangi działań koordynacyjnych i bar­dziej rozbudowanej instrumentalizacji celów niż przy podejściu pierwszym. Ponadto, uzmysławia ono nam bodaj bardziej plastycznie niż podejście pierwsze, że problem konkurencyjności (suboptymalizacji) środków występuje z równą siłą w działaniu politycznym jak problem suboptymalizacji celów.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.