CHWIEJNOŚĆ I NIEKONSEKWENCJA

Ich chwiejność i niekonsekwen­cje w działaniu zadecydowały o tym, że obie strony konfliktu wolały szukać rozwiązań w negocjacjach opartych na zasadach parytetu i consensusu przy udziale państw reprezentujących tra­dycyjny neutralizm (Szwajcaria i Szwecja), bez angażowania przedstawicieli nowo wyzwolonych państw „trzeciego świata”. W stosunkach Wschód—Zachód wojna koreańska ujawniła światu z jednej strony bezsens imperialistycznej polityki z po­zycji siły, z drugiej zaś — zwartość wspólnoty socjalistycznej i jej zdolność do działania na rzecz obrony zdobyczy rewolucyj­nych narodów zaangażowanych we wspólnym froncie antyimpe- rialistycznej walki o wolność i niezawisłość. Wpływ wojny ko­reańskiej na kraje rozwijające się był o wiele większy niż wpływ tychże krajów na przebieg i sposób zakończenia wojny koreań­skiej.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)