CELE JEDNOSTEK

Cele jednostek (grup społecznych) x, z, n przekształ­cają się w funkcję celu 0;, czyli stają się środkami rea­lizacji. celu 0i. Możemy również powiedzieć, że jedno­stki (grupy społeczne) x, z, n traktują funkcjonalnie Oj. W ten sposób interpretowane są np. problemy istoty władzy i jej działań w socjalizmie.Rozpatrując kwestie siły ciążenia poszczególnych jed­nostek (grup społecznych) w ujęciu dynamicznym, można stwierdzić, że początkowo jednostki (grupy) iwarzą strukturę na tym samym poziomie, zaś złączone razem formują nowe jednostki na różnych poziomach, chociaż pozostają we wzajemnych związkach ze względu na po­ziom pierwotny lub poziom nowo wykształcony, two­rzący relacje łączące.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.