CEL POLITYCZNY

Przyjmujemy, że cel polityczny jest funkcją realiza­cyjną potrzeb-interesów” wielkich grup społecznych (klasy, warstwy). Świadomość potrzeb-interesów deter­minuje kształt celu politycznego, zwłaszcza realizacyj­ny. Cel wyznacza kierunek działania jednostkowego i grupowego. Każdej potrzebie-interesowi odpowiada zazwyczaj jeden cel główny i kilka celów pomocrdczych oraz zespół środków; zarazem cele pomocnicze mogą być środkami do osiągnięcia celu głównego.Chcąc uniknąć zbędnego utożsamienia celów pomoc­niczych i środków, należy wprowadzić pojęcie „instrumanty”. Wówczas obok celu głównego i celów pomoc­niczych zazwyczaj występujących w każdym działaniu społecznym, politycznym mamy do czynienia z zespo­łem instrumentów, za których pomocą osiąga się dany zespół celów (jeśli dalej stosować będziemy termin „środki”, to w znaczeniu: cele pomocnicze oraz instru­menty).

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.