BOGACTWO ŚRODKÓW

Na bogactwo środków w osiąganiu celów wska­zuje chociażby lektura przykładów ze spisu działań kie­rowniczych opracowanego przez A. McDonougha, któ­ry obejmuje 1700 wybranych czasowników.Cele można również rozpatrywać w kategoriach dzia­łań Merowniczych: wówczas interesować nas będzie przede wszystkim „techniczna” strona tych celów. W ujęciu tym można wyróżnić np. następujące typy celów: ekonomiczny — pozaekonomiczny, koncepcyj­ny — operacyjny, strategiczny — taktyczny, długo­okresowy — krótkookresowy itp.Interpretując cel polityczny jako funkcję realizacyj­ną potrzeb-interesów.

Witaj na moim serwisie podróżniczym 🙂 Jestem Tomek i uwielbiam podróżować, bloga prowadzę żeby podzielić się z wami moimi doświadczeniami związanymi z wyjazdami. Zapraszam do śledzenia wpisów na bieżąco, a na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy o innych kulturach.